dot
หน้าหลักอาศรม/Home
dot
dot
dot
dotตำนานพระภูมิเจ้าที่

ตามตำนานเก่าเล่าต่อกันมาว่า ในอดีตกาลยังมีกษัตริย์มีนามว่า ท้าวทศราช (บางฉบับว่าท้าวโสกราช หรือท้ายกายทัศน์) มีมเหสีคือ พระนางสันทาทุกข์ (บางฉบับว่ามันทาทุกขธิบดี) ครอบครองกรุงฉิมพลี มีโอรส ๙ องค์ ล้วนแต่ปรีชาสามารถทุกองค์ ท้าวทศราชจึงส่งโอรสไปรักษาถิ่นฐานต่างๆ ..

พระแม่กาลี เทวีผู้ทรงมหิทธา

พระแม่กาลี หรือ เจ้าแม่กาลี มีอำนาจฤทธิ์ในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง มีเทวานุภาพอันแรงกล้า สร้างความวิบัติแก่เหล่าอสูรอย่างรุนแรง เด็ดขาด แฝงเร้นไว้ซึ่งความน่ากลัว ผู้บูชาพระแม่กาลีอย่างถูกต้องและเคร่งครัด พระแม่จะประทานความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ และอำนาจเหนือผู้อื่น ท่านยัง..

พระแม่คงคา

เทวะลักษณะของพระแม่นั้น โดยทั่วไปจะวาดมีสี่กร และทรงจระเข้เป็นพาหนะ มีตรีศูลย์เป็นอาวุธ มีหม้อกลาฮัม และหม้อน้ำ บางครั้งก็จะวาดมีสองกร และทรงอาวุธตรีศูลย์แต่ส่วนมากที่จะได้เห็นกันก็คือ จะแสดงองค์เป็นสตรีที่ยื่นหน้าออกมาจากมวยพระเกศของพระศิวะเจ้าและมีสายน้ำ พ่นออกมาจากปาก เป็นราชธิดาของพระหิมวัตและนางเมนกา ซึ่ง ..

พระภูเตศวร จอมบดีแห่งภูตพราย ... ราชันต์แห่งภูติ

พระศิวะปางนี้จึงเป็นผู้เหนือภูตทั้งปวง เรียกนามพระองค์ว่า “ภูเตศวร” สำหรับเรื่องประวัติพระศิวะนั้นมีหลายสำนักที่มากเรื่องราวจึงขอคัดเอาบทพระ ราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๖ ที่ทรงไว้ในหนังสือเรื่อง “เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้”ไว้ดังนี้ “คือ พระเป็นเจ้า ซึ่งมักเรียกกันว่า พระอิศวร ในชั้นต้น คือ ในยุคไตรเพท นาม ..

พระนางราธา ยอดสาวกผู้ภักดีของพระกฤษณะ

ศรีกฤษณะ เป็นพระเป็นเจ้าผู้สูงสุดแห่งสัจธรรม ทรงปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง และอำนาจของพระองค์ (การทำให้ทุกๆ คนสบายใจ) นั้น คือพระนางราธา แม้ทั้งสองพระองค์ มองดูเป็นเหมือนต่างกัน แต่พระองค์ก็เป็นหนึ่งเดียวและอย่างเดียวกัน ภัควันกฤษณะนั้น พระองค์เองได้ทรงบอกแก่พระนางราธาว่าดังนี้

นาคาธิบดีทั้ง5

กาฬนาคราชโพธิสัตว์, อนันตนาคราชโพธิสัตว์ พาหนะคู่บารมีของพระนารายณ์, มุจลินท์นาคราช, พญาศรีสัตตนาคราช, พญาศรีสุทโธนาคราช ..

ตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู

ศาสนาพราหมณ์มีการนับถือเทพหลายองค์ ได้แก่ พระวิษณุ พระศิวะ และพระพรหม เหตุผลที่สำคัญก็คือเทพเจ้าทั้งหมดมีฤทธานุภาพสามารถบันดาลทุกข์สุขให้กับ มนุษย์บนพื้นโลกนั่นเอง สำหรับผู้ที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่ที่สุดจะมีชื่อเรียกว่า “ลัทธิไศวนิกาย” ส่วนผู้ที่นับถือพระวิษณุเป็นใหญ่ที่สุด มีชื่อเรียกว่า “ลัทธิไวษณพนิกาย” และผู้ที่ให้ความเคารพนับถือเทพเจ้าพร้อมกันทั้ง 3 องค์ มีชื่อเรียกว่า “ตรีมูรติ” และองค์อื่นๆ ..

จอมราชาแห่งทวยเทพและเหล่ามุนีทั้งปวง

วรรณะสีขาว แดง หรือดำ เส้นพระเกศายาวมุ่นอย่างฤาษี มีพระจันทร์นเสี้ยวอยู่บนพระเกศ มีตรีเนตร (ดวงตาที่สาม) บนพระนลาฏ มีงูพันพระศอซึ่งป็นสีดำ  ห้อยประคำทรงอาวุธตรีศูล ที่คล้องไว้ด้วยกลองบัณเฑาะว์

ประวัติท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร

เป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมากประทับ ณ โลกบาลทิศเหนือ มียักษ์เป็นบริวาร คนไทยโบราณ นิยมนำผ้ายันต์รูป ยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควาญแก่..

ประวัติท้าวเวสสุวรรณและพระศิวะ

การสร้างสากลจักรวาลในรูปแบบของพรหมและผู้ พิทักษ์รักษาในรูปแบบของพระวิษณุ พระเป็นเจ้าผู้สูงสุดนั้นก็คือพระศิวะ ผู้เป็นพระเป็นเจ้าแห่งการทำลายล้าง พระองค์คือ อำนาจและพระองค์เปี่ยมไปด้วยอำนาจ พระพักตร์ของพระองค์แสดงให้เห็นด้วยเหมือนกันว่า “ข้าฯ” เป็นผู้หญิง และ “ข้าฯ” ก็เป็นผู้ชายด้วยเหมือนกัน จากชิ้นฝุ่นธุลีไปจนถึงภูเขาหิมาลัย จากมดตัว เล็ก ๆ ไปจนถึงช้างตัวใหญ่ จากมนุษย์ไปจนถึงพระเป็นเจ้า อะไรก็ตาม ..

ความหมายตามสีสันของเพชรนาคา/ลูกแก้วพญานาค

การแบ่งสีสันของเพชรนาคานั้นสามารถที่จะแบ่งออกได้ 3 ประเภทก็คือ 1.สีอ่อนแต่ใส 2.สีเข้ม 3.สีเข้มออกโทนเทาดำ จะมีอานุภาพพลังที่แตกต่างกันไปตามสีสันและตามขนาดสัณฐานด้วย ยิ่งออกเป็นสีในประเภทที่ 3.ยิ่งมีพลังลึกลับอาถรรพ์เพิ่มมากขึ้น การแบ่งตามวรรณะตามโทนสีของเพชรนาคา สามารถแบ่งออกได้คือ ..

 

ภควัทคีตา.. บทเพลงแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

ภควัทคีตา(Bhagavad Gita) เป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์มหาภารตะ(Mahabharata) ได้รจนาโดยท่านฤาษีวฺยาส (Vayasa) ซึ่งมีจุดประสงค์เช่นเดียวกันกับท่านฤาษีวาลมิกิ(Valmiki) ผู้รจนามหากาพย์รามายณะ(Ramayana) หรือรามเกียรติ์ คือ ...

"บทสรรเสริญบูชาพระศิวะ" ผู้คืออักขระ 5 พยางค์ โอม นะ-มะ-ศิ-วา-ยะ

พระศิวะ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลก พระองค์ทรงปกป้องเหล่าสรรพสัตว์และเมตตาผู้บูชาพระองค์โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติ โยคะ "บทสรรเสริญบูชาพระศิวะ" ผู้คืออักขระ 5 พยางค์ โอม นะ-มะ-ศิ-วา-ยะ

ภชันบทสวดที่วัดแขกใช้สวดในปัจจุบัน

รวมบทบูชาเดวะไว้หลายองค์

บทสวดมนตร์บูชาพระทักษิณามูรติ

พระทักษิณามูรติ คือ พระศิวะอวตารมาในรูปของครูผู้สอนสัจธรรมสูงสุดแด่ฤาษีพรหมบุตรทั้งสี่ในอดีต แลโดยอาศัยการนิ่งเงียบจึงยังให้ฤาษีเหล่านั้นรู้สัจธรรม เป็นเทวะที่นับถือมากในอินเดียภาคใต้ ถือกันว่าเป็นพระเจ้าที่อวตารเพื่อเป็น “ปฐมคุรุ ” ของมวลมนุษย์ ..

[Go to top]ติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร.089-7808468, 081-8258695, 081-9889064, 087-0616300