dot
หน้าหลักอาศรม/Home
dot
dot
dot
dot
ประวัติปู่ฤๅษีแก้วปฐมมุนี


ก่อนจะมาเป็นพระฤๅษีปู่แก้วปฐมมุนี

เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางธรรม  มีคนชวนให้ไปกราบ หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต คงด้วยจิตสัมผัสหรือด้วยฌาณหยั่งรู้ของหลวงปู่เทสก์ ท่านมีเมตตาเป็นอย่างมากถึงกับชวนให้มาบวชเณรและปฏิบัติธรรมด้วยเป็นเวลา 1 เดือน หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่ง วัดหนองป่าพง ก็เป็นพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่ได้มีโอกาสติดสอยห้อยตามคุณย่าไปกราบและรับฟังเทศนาธรรมคำสั่งสอนจากท่านด้วยความเมตตา..

ไขตำนาน การบวชพระฤาษีที่ถูกต้องตามโบราณอย่างแท้จริงarticle

การบวชพระฤๅษีที่ถูกต้องตามโบราณ ยึดความเป็นจริง “ทุกวันนี้คนจะไหว้แต่พระสมมติไม่ได้ไหว้พระที่การปฏิบัติ พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นพระไม่สอนให้สมมติว่าเป็นพระ” จากคำสอนของท่านจะเห็นว่าท่านได้เข้าใจในหลักธรรมเป็นอย่างดี ยังได้สอนศิษยานุศิษย์ให้สืบทอดวิชาของท่านไว้ ที่วัดป่าโพนพระศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

1
[Go to top]ติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร.089-7808468, 081-8258695, 081-9889064, 087-0616300