dot
หน้าหลักอาศรม/Home
dot
dot
dot
dot
บทความอาศรม..ปู่แก้ว/Article


ตำนานฤาษี .. การเลือกบูชาฤษิตามวันเกิด ข้อมูลโดยพ่อปู่แก้วarticle
วันที่ 24/10/2013   09:29:50

พอมา ถึงคราวที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงได้รับการบวชจากมหาฤๅษีชื่อ อาฬาดาบส และ อุทสกดาบส เป็นอุปัชฌาย์ผนวชให้จนได้ชื่อว่า พระฤๅษีสมณโคดมบรมครู ที่ใช้คำว่าสมณะ นั้นพระองค์ท่านเป็นวรรณะกษัตริย์มาบวช ต่อมา พระองค์ท่านก็ได้หาทางพ้นทุกข์ โดยไม่มีใครได้บวชให้พระองค์อีกเลย พึงโต้เลยว่า ถ้าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ใด ความเป็นฤๅษีนั้นคงจะห่างไปจากกันเลยเสียมิได้ เพราะ...

กรรมฐาน ๔๐ โดยพระมหาฤษิปู่แก้วปฐมมุนีarticle
วันที่ 14/10/2013   16:08:03

ในการฝึกสมาธินั้นในปัจจุบันได้มีการสอนสมาธิกันมาก เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าการฝึกสมาธิมีความสำคัญมากในขณะนี้และการฝึกจะต้องเป็นแบบแผนตามวิธีในการฝึกพระกรรมฐาน มีทั้งหมด 40 ห้องพระกรรมฐาน โดยมี ..

1
[Go to top]ติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร.089-7808468, 081-8258695, 081-9889064, 087-0616300