dot
หน้าหลักอาศรม/Home
dot
dot
dot
dotธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระ ตถาคต คือ พระพุทธเจ้า ครั้นได้ตรัสรู้ธรรม ได้แก่ อริยสัจ 4 ซึ่งเป็นธรรมอันสูงสุด ไม่มีธรรมใดที่สูงไปกว่า ได้ทรงแสดงให้เห็นเป็นจักร คือ วงล้อ ประกอบด้วยซี่ 8 ซี่ คือธรรมอันเป็ฯทางสายกลาง 8 ประการ ซึ่งเป็นทางที่หลีกเว้นการปฏิบัติตนแบบสุดโต่ง 2 คือ หมกหมุ่นในกามคุณ และ ทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆ เป็นข้อ ปฏิบัติเป็นกลาง ให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ให้บริสุทธิ์จากกิเลส, พวกเราทั้งหลาย จงร่วมกันสวดพระธรรมจักรนั้น ..

อาฏานาฏิยะปะริตตัง .. ภาณยักษ์ พร้อมความหมาย

ว่าด้วยพระพุทธมนต์ที่สามารถป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวง บางแห่งกล่าวไว้ว่า สามารถป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดีและมีความสุข เกิดเมื่อท้าวมหาราชทั้งสี่ คือ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักข์ และท้าวเวสสุวัณ ตั้งใจ จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่เกรงว่าหากพวกอสูรรู้ว่าบนดาวดึงส์ไม่มีใครอยู่ ก็อาจจะถือโอกาสมารบกวน ซึ่งพวกตนอาจ ..

บทสวดพลจักรกัปปวัตนสูตร (บทสวดชัยน้อย นะโมเม) และความหมาย

บทสวดพรรณนาชัยชนะของพระพุทธเจ้าเหนือหมู่มารทั้งปวง ทั้งล่วงพ้นอำนาจท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔และเป็นชัยชนะเหนือเทวดาทุกๆ ชั้น ทั้งเป็นชัยชนะอมนุษย์ ยักษ์ ภูติผีปีศาจอาวุธทั้งหลายก็ทำอันตรายไม่ได้ ทั้งชัยชนะพญานาคราช ทั้งพระจันทร์ พระอาทิตย์ พระอินทร์ พระพรหม ทั้งลม และไฟก็ทำอันตรายไม่ได้ ...

พุทธชัยมงคลคาถา

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) มหาการุณิโก พร้อมคำแปล (มีเนื้อเพลงพาหุงแปลด้วยค่ะ)

มหากรุณาธารณีสูตร พร้อมคำแปล

ขอนอบน้อมคารวะแด่องค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ผู้เพ่งเสียงแห่งสรรพสัตว์ผู้ยาก พระโพธิสัตว์ผู้สงสารชีวิตแห่งสรรพสัตว์ผู้ตกอยู่ในกองทุกข์ เขาเหล่านั้นล้วนมีความทุกข์อันเกิดจากการหลงลืมสภาวะเดิมของตน จำต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ พระองค์พิจารณาตามนี้ จึงเกิดเมตตาจิตที่จะโปรดสัตว์ ..

พระคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ(กำแพงมนต์)
บทสวดแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่
บทสวดชุมนุมเทวดา
บทสวดขอขมาและอธิษฐานจิต
บทสวดทำวัตรเย็น
รวมพระคาถาบูชาเทวดา

รวมไว้หลายบท หลายขนานค่ะ ลองเข้ามาเลือกดูจ๊ะ

รวมพระคาถาบูชาเทวดา

รวมไว้หลายบทบูชาหลายอย่างค่ะ ลองเข้าเลือกไปกัน

1
[Go to top]ติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร.089-7808468, 081-8258695, 081-9889064, 087-0616300