dot
หน้าหลักอาศรม/Home
dot
dot
dot
dotเมืองลำพูน

เมืองหริภุญไชย (ลำพูน) ในตำนานพงศาวดารกล่าวโดยเริ่มต้นว่า เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระฤๅษี 1 องค์ พงศาวดารโยนกว่า 5 องค์ พระสุเทวะฤๅษีหรือฤๅษีวาสุเทพเป็นผู้นำในการสร้าง ท่านมีถิ่นพำนักอยู่ ณ ดอยอุจฉุบรรพต คือ ดอยสุเทพ สร้างเมืองหริภุญไชย เสร็จใน พ.ศ. 1200 จะกล่าว

ทวีป ๔ พื้นที่ในจักรวาล

ตาม หลักภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อาจจะยืมคำในพระพุทธศาสนาไปใช้เรียกทวีปเอเชียใต้แล้วทวีปที่เหลืออีก ๓ ทวีป ตามหลักภูมิศาสตร์อธิบายว่า ทวีป ๔ พื้นที่ในจักรวาล

ธาตุหลักทั้ง ๔
การเป็นอิสระมีพลังอำนาจสูงสุด .. Butterfly effect และทฤษฎีไร้ระบบ (Choas theory)

จากบทความอนุตรธรรมและทฤษฎี Butterfly effect และทฤษฎีไร้ระบบ (Choas theory)

ปีที่แบ่งตามรอบพระอาทิตย์ (สุริยคติ) มี 2 แบบ

1. ปกติสุรทิน คือ มี 365 วัน 2. อธิกสุรทิน คือ มี 366 วัน (เดือนกุมภาฯมี 29 วัน)

ดอกไม้มงคลที่ควรบูชาพระ

การบูชาพระด้วยดอกไม้หอมถือเป็นมงคล นำความโชคดีต่างๆ มาให้ท่านได้

การเลือกใช้สีเสื้อผ้าให้ถูกโฉลกกับวันเกิด

การเลือกสี เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตนเอง อาจนำมาซึ่งความสง่างามและเกิดเป็นมงคลได้เช่นกัน สีทำให้เกิดมีอำนาจบารมีได้ ขึ้นอยู่กับท่านใส่สีเสื้อผ้าที่เป็นเดชแก่ตนเอง ท่านจะใส่ไปในวันเซ็นสัญญาก็ดี ติดต่อเปิดร้านก็ดี หรือสีรถก็ได้ ล้วนแต่เกิดสง่าราศีแก่ตัวท่านทั้งสิ้น

อัญมณีประจำวันเกิด
การจุดธูปบูชาพระหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ .. ควรจุดเท่าไหร่ดี
"กำยาน" .. การถวายเครื่องหอมสิ่งศักสิทธิ์

โยคี นักบวช ชาวฮินดูบางนิกาย นำผงธูป ฝุ่นดิน รวมถึงเถ้ากำยาน มาพอกตามตัว แต้มหน้าผาก แตะตามตำแหน่งที่เจ็บปวด หรือขีดตามลำตัวทำเป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครอง จากมหาเทพที่ตนศรัทธา การเผากำยานผงถวายพระบูชาเทพ ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องจุดถวายวันละกี่ครั้งหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง หากผู้ศรัทธา มีความต้องการที่จะ ...

อารยธรรมมนุษย์

กระบวนการปลูกฝังความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ยุคหนึ่งสู่อีกยุค จนเกิดเป็นความเจริญทางด้านวัตถุ และความเจริญทางจิตใจหรือปัญญา สรุป : วัฒนธรรม หมายถึง อุปกรณ์ วิถีชีวิต หรือแบบอย่างของการดำรงชีวิตที่สังคมหนึ่งกำหนดขึ้นและยึดถือร่วมกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องผ่านการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการปลูกฝังทางสังคม

1
[Go to top]ติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร.089-7808468, 081-8258695, 081-9889064, 087-0616300