dot
หน้าหลักอาศรม/Home
dot
dot
dot
dot
องค์เทพมหาฤาษีนวโกฏิ (ฤาษีเก้าหน้า) article

เรื่องราวขององค์เทพมหาฤาษีได้ถือกำเนิดเกิดมาพร้อมกับชนชาติที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในประวัติศาสตร์ให้ชื่อว่า อริยกะหมายถึง มนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์พวกหนึ่งซึ่งเข้าไปตั้งหลักแห่งอยู่ในอินเดีย มีเชื้อไขสืบมาถึงปัจจุบันในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าออกผนวช ได้ทรงเข้าศึกษาการบำเพ็ญเพียรภาวนาตามแบบฤาษีดาบส องค์เทพมหาฤาษีอาศัยการบำเพ็ญตะบะและกระทำพลีกรรมบูชา พระเป็นเจ้าหรือพรหมจึงประทานความไม่ตายให้ คืออมร ให้ซึ่งมีที่ปรากฏในหนังสือ มหาภารตะ รามายณะ  หรือในคัมภีร์ปุราณะ ส่วนนิกายที่นับถือพระศิวะ ถือกันว่า พระศิวะเป็นองค์มหาเทพฤาษีที่ควรเป็นแบบอย่างของฤาษีทั่วไป มีสภาพเป็นพระเจ้าเสมอพระพรหม

องค์มหาเทพมหาฤาษีนวโกฏิ  องค์มหาเทพมหาฤาษีนวโกฏิ  

องค์มหาเทพมหาฤาษีนวโกฏิ ประกอบด้วยองค์มหาเทพ 9 องค์ ซึ่งแต่ละองค์มีความเชี่ยวชาญและกฤษฎานุภาพที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

1.       องค์มหาเทพฤาษี มหาพรหมคัมภีร์ภาพ           เป็นองค์ที่มีอาวุโสในหมู่ฤาษี เป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลม และเป็นองค์ที่รวบรวมตำหรับตำราวิชาการต่าง ๆ ไว้ เป็นผู้ที่บัลดาลให้เกิดปัญญาแก่มนุษย์

2.       องค์มหาเทพฤาษี เตโชนาคราช         เป็นองค์ที่รักษาสรรพสัตว์ในท้องน้ำใต้บาดาล เป็นผู้บันดาลให้มี ความอุดมสมบูรณ์ทรัพยาหาร เกษตรกรรม และ กสิกรรม

3.       องค์มหาเทพฤาษี มาลัยโกฏิ เป็นองค์ที่มีอายุยืนยาวมากเป็นโกฏิ เป็นผู้บันดาลให้มนุษย์มีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง มีลูกหลานสืบทอดตลอดไป

4.       องค์มหาเทพฤาษี เอกภพ เป็นองค์ที่บันดาลให้มีความรักให้มีความรัก ความเมตตา  ความมหาเสน่ห์  คำพูดจาไพเราะจับใจ เป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่ได้พบเห็น ตลอดจน 3 โลก คือพระพรหม มนุษย์โลก และ ยมโลก

5.       องค์มหาเทพฤาษี ทัศมงคล    เป็นองค์ที่สร้างบารมีทั้ง 10 ทัศ คือ ทานศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา กรุณา อุเบกขา เป็นผู้ที่บันดาลให้เสริมสร้างดวงชะตา เสริมสร้างบารมีแก่มนุษย์

6.       องค์มหาเทพฤาษี ตาไฟ        เป็นองค์ที่บำเพ็ญจนกสิณไฟสำเร็จ เป็นผู้ที่บันดาลให้การรักษาปกป้องและบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้หาย คงกระพัน

7.       องค์มหาเทพฤาษี ตาวัว         เป็นองค์ที่บันดาลให้มีโชค มีลาภ มีเงิน มีทอง  ความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ไม่หมดสิ้น

8.       องค์มหาเทพฤาษี นาลัย        เป็นองค์ที่ป้องปรบภูติผีปีศาจ ขับไล่คุณผี คุณคน คุณไสย คุณอาถรรพ์ มนต์ดำต่าง ๆ ขับเสนียด ขับจัญไรต่าง ๆ

9.       องค์มหาเทพฤาษี นารอด       เป็นองค์ที่บันดาลให้เกิดการแคล้วคลาด หลุดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ทั้งปืนผาหน้าไม้ รวมการเดินทางบก ทางเรือ ทางอากาศ


องค์มหาเทพมหาฤาษีนวโกฏิ  องค์มหาเทพมหาฤาษีนวโกฏิ  องค์มหาเทพมหาฤาษีนวโกฏิ

วิธีการบูชาองค์มหาเทพฤาษีนวโกฏิ
(ฤาษีเก้าหน้า)

จุดธูปบูชา 16 ดอก ดอกบัว 5 คู่ (วันพระใช้ดอกดาวเรือง 5 คู่แทน) เทียน 5 คู่ ธูป 5 คู่ น้ำเปล่า 1 แก้ว

คาถาบูชา

อะหังวันทามิ มหาบูชา จะ นาระตะ ทะกะมะ มหาเตโช จะ มหาลาโภ เอกะเตชะ โอม มหาพรหมจิตตัง เทวามนุษสานัง ภะวันตุเตฯ  (9 จบ)

 
ฤๅษีนวโกฏิ 9 นิ้ว
                  ฤๅษีนวโกฏิขนาดบูชา 9 นิ้ว อาศรมฤๅษีปู่แก้ว

มวลสารศักดิ์สิทธิ์

มหาฤๅษีนวโกฏิ (ฤๅษีเก้าหน้า)

1.       ดินสี่พุทธภูมิ สถานที่ประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้ ปรินิพาน ในประเทศอินเดีย

2.       ดินอาฬารดาบส อุทกดาบส ปลงสังขาร ประเทศอินเดีย

3.       ดอกบัวเสก ของ หลวงปู่ใหญ่ (ปู่ฤๅษีตาไฟ) ภูเขาควาย ประเทศลาว

4.       ผงทวีพิชิตมาร ของ พระครูโคฟ้าลั่น ประเทศลาว

5.       ผงขมิ้นชัน ของหลวงปู่พระครูโคนเสม็ด (พระครูขี้หอม) ประเทศลาว

6.       ผงกิ่งโพธิ์ ของ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สำเร็จลุน แห่งวัดเวินไซ ประเทศลาว

7.       ผงมหาอุตต์ ของ หลวงปู่สำเร็จตัน วัดภูมะโรง ประเทศลาว

8.       ผงว่านเกสร ของ หลวงปู่ธรรมบาล

9.       ผงว่านฤๅษี จากยอดภูเขาควาย ประเทศลาว

10.   ดินทรายเงินทรายคำใต้แม่น้ำโขง ของหลวงปู่เณรคำ ปู่เณรแก้ว ปู่เณรหงษ์

11.   ผงกากยา ของหลวงปู่กรรมฐานแพง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบล

12.   ผงมหามันตรา ของหลวงปู่โง่น วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร ถือว่าเป็นผงสุดยอดของพระลามะประเทศทิเบต

13.   ผงสมเด็จรุ่นแรก ของหลวงปู่สุภา วัดเขารังไก่ จ.ภูเก็ต

14.   ผงจันทรประภา ของหลวงปู่มั่น ทัตตโต อ.นาจะหลวง จ.อุบล

15.   ผงสะกดทัพ ของหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม จ.บุรีรัมย์

16.   ผงนะโมตาบอด ของหลวงปู่กี วัดสนามชัย

17.   พระอัฐธาตุ ของหลวงปู่มั่น ทัตตโต, หลวงปู่เทสก์, หลวงปู่กิ, หลวงปู่ชา และหลวงปู่สาม

18.   ผงนวจักร ของหลวงปู่น้อย อริญชโย จ.อุบล

19.   ผงข้าวก้นบาตร ของหลวงของหลวงปู่น้อย อริญชโย จ.อุบล

20.   ผงพุทธเมตตา ของหลวงปู่ผาง จ.ขอนแก่น

21.   ผงสีวลี ของหลวงปู่บุญมี วัดสระประสาทสานสุข จ.อุบล

22.   ผงว่านมหาเมตตา ของหลวงปู่คำพันธ์ จ.นครพนม

23.   เส้นเกศา ของ หลวงปู่เทศน์, หลวงปู่ดู่, หลวงปู่มั่น, หลวงปู่ชา, หลวงปู่ทองคำ, หลวงปู่ครูบาพรหมจักร, หลวงปู่กี, หลวงปู่สวน, หลวงปู่อุตตมะ, หลวงปู่มั่น, หลวงปู่คำพันธ์, หลวงปู่ชื่น, หลวงปู่เหรียญ, หลวงปู่น้อย

24.   ผงปัทถมัง ผงอิทธิเจ ของหลวงตาเมียก จ.สุรินทร์

25.   ผงปฐวีธาตุ(กันนิวเคลียร์) ของหลวงปู่คำพันธ์ จ.นครพนม

26.   ผงธูปกรรมฐาน ของ หลวงปู่สุภา, หลวงปู่ดู่, หลวงปู่กินรี, หลวงปู่ขาว, หลวงปู่เทสก์, หลวงปู่อ่อนสา, หลวงปู่เหรียญ, หลวงปู่พวง

27.   ผงขี้พระพุทธชินราช และพระเจ้าใหญ่อินแปง

28.   ผงพระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จากหลวงปู่ทอง วัดปากอ จ.สงขลา

29.   ผงยันต์ตรีนิสิงเห ของหลวงปู่จง วัดหน้าต่างนอก,หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

30.   ผงติรัตนะ ของหลวงปู่พรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์

31.   ผงยาจินดามณี ของหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.บครปฐม

32.   ผงเปิดโลก(กันนิวเคลียร์)และผงมหาจักรพรรดิ์ ของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ วัดสะแก

33.   ผงนะปัดตลอด ของหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

34.   ผงใต้กระดาน(ลบผงทะทุกระดานชนวน) ของหลวงปู่พรหม วัดขนอนเหนือ จ.อยุธยา

35.   ผงเมตตา ของหลวงปู่แพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

36.   ผงเหล็กไหล ของหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดถ้ำแฝด จ.กาญจนบุรี

37.   น้ำมนต์ ของหลวงปู่เมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา จ.อยุธยา

38.   ผงพรายกุมารยุคต้น ของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

39.   แป้งปะจะจุนเจิมยุคต้น ของ หลวงปู่บุดดา ถาวโร จ.สิงห์บุรี

40.   ลูกอมฤๅษี ได้จากบรเวณภูเขาน้ำผุด จ.ชัยภูมิ

41.   ผงธูปพระเจ้าใหญ่อินแปลง ผงธูปศาลหลักเมือง จ.อุบล

42.   ผงดินพระธาตุสี่ ประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา และพม่า

43.   ผงแร่ทองคำขาว แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์

44.   ผงพระบงขุนพรหม ปี 2509 บด และ พระว่านจำปาศักดิ์

45.   พระกรุเก่า ใหม่ เนื้อผงนับพันองค์ บดรวมกัน

 

รายการ
สร้าง
ราคา
ฤๅษีนวโกฏิ
 
 
9 นิ้ว (5,999)
 
สอบถาม
5 นิ้ว  (3,999)
 
 สอบถาม
ลอยองค์ รุ่นแรก ปี 42 เนื้อผงว่าน 108 ชนิด
 
6,000
ลอยองค์ รุ่นสอง ปี 47 เนื้อทองเหลืองอุดผงใต้ฐาน
 
4,000

 
วัตถุมงคล/Amulets

สุดยอดพระเครื่องอันเรืองนามแห่งตักกะศิลา พระยอดพรหมเหนือเทพ หรือ พระยอดขุนพล article
เหรียญตรีนครา หรือ เหรียญตรีนาคราช article
ตะกรุดหนังเสือมหาอำนาจราชเสน่หา
วัตถุมงคล/Amulets
ตะกรุตมหาระงับตำรับสายวัดประดู่โรงธรรม
สุดอภินิหาร!!! แผ่นจารพระฤๅษีไม่ละลาย article
ภาพพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลและพิธีกวน/เสกข้าวเหนียวดำ ตามตำรับเขาอ้อ article
ยันต์เมตตามหาโชคลาภมหานิยมพ่อแม่สแรงแงง(ของแท้จากวิชาเขมร)
ตระกรุตหมาเข้าใส้ (นางอกแตก ) articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


ติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร.089-7808468, 081-8258695, 081-9889064, 087-0616300