dot dot
หน้าหลักอาศรม/Home
dot
dot
dot
dot
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอาศรมพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

            องค์พระพิฆเนศวร  เป็นสถานที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่ง ศิลปวิทยาการ 18 ประการ  เป็นเทพองค์

สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งทางศาสนาพราหมณ์ได้ สถาปนาพระพิฆเนศวร เป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่ม

พิธีใดๆ เป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป กิจการทุกอย่าง

จึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ภาพการจัดงานพิธีบวงสรวง

      

   

________________________________________________________________________________

โครงการจัดสร้างแท่นฐานและองค์มหาคุรุสุกทันตฤาษีราชมุนี

หน้าตัก 9 เมตร สูง 13 เมตร 

     

โครงการนี้ได้ริเริ่มขึ้นโดย...พระมหาฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี (เจ้าสำนักอาศรมฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี)
 
(ดำเนินงานต่อโดย...มูลนิธิคุรุธรณิน) สถานที่ตั้ง  เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
 
        ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณงามความดีของปูชนีย์บุคคล  ผู้เป็นบรมครูแห่งอาณาจักรละโว้ธานีในประวัติ
ศาสตร์  ซึ่งมีประวัติและความเป็นมาที่สำคัญเกี่ยวกับเมืองลพบุรีและสืบเนื่องมาถึงการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมอาศรมฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
ในเขตอำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรีแห่งนี

ภาพการก่อสร้างที่กำลังดำเนินงาน

   

   

 


กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 20 พ.ค 59 (2013-10-05)icon

กิจกรรมดีๆ เนื่องในวันวิสาขบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พ.ค 59

 


อ่านเพิ่มเติม ...

องค์เทพมหาฤาษีนวโกฏิ (ฤาษีเก้าหน้า) (2009-05-04)icon

เรื่องราวขององค์เทพมหาฤาษีได้ถือกำเนิดเกิดมาพร้อมกับชนชาติที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในประวัติศาสตร์ให้ชื่อว่า อริยกะหมายถึง มนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์พวกหนึ่งซึ่งเข้าไปตั้งหลักแห่งอยู่ในอินเดีย มีเชื้อไขสืบมาถึงปัจจุบัน...


อ่านเพิ่มเติม ...

ตำนานฤาษี .. การเลือกบูชาฤษิตามวันเกิด ข้อมูลโดยพ่อปู่แก้ว (2007-10-08)icon

พอมา ถึงคราวที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงได้รับการบวชจากมหาฤๅษีชื่อ อาฬาดาบส และ อุทสกดาบส เป็นอุปัชฌาย์ผนวชให้จนได้ชื่อว่า พระฤๅษีสมณโคดมบรมครู ที่ใช้คำว่าสมณะ นั้นพระองค์ท่านเป็นวรรณะกษัตริย์มาบวช ต่อมา พระองค์ท่านก็ได้หาทางพ้นทุกข์ โดยไม่มีใครได้บวชให้พระองค์อีกเลย พึงโต้เลยว่า ถ้าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ใด ความเป็นฤๅษีนั้นคงจะห่างไปจากกันเลยเสียมิได้ เพราะ...


อ่านเพิ่มเติม ...

เกล็ดพญานาค .. หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ยังปรากฏ ความลี้ลับแห่งศรัทธาพระยานาคแห่งลุ่มน้ำแม่โขง (2009-05-02)icon

นับ พันปีที่ชีวิตของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์กึ่งเทวดา เราเรียกว่า พญานาค ความเชื่อและเหตุอันอัศจรรย์ต่างมีเรื่องเล่าขานอยู่เสมอ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแถบลุ่มแม่น้ำโขง มีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้น เช่น มีร่องรอยของพระยานาคปรากฏให้เห็นอีกเสมอ, บริเวณหน้าบ้าน หน้าฝากระโปรงรถ ล่าสุด..


More...

ก่อนจะมาเป็นพระฤๅษีปู่แก้วปฐมมุนี (2009-05-03)

เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางธรรม  มีคนชวนให้ไปกราบ หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต คงด้วยจิตสัมผัสหรือด้วยฌาณหยั่งรู้ของหลวงปู่เทสก์ ท่านมีเมตตาเป็นอย่างมากถึงกับชวนให้มาบวชเณรและปฏิบัติธรรมด้วยเป็นเวลา 1 เดือน หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่ง วัดหนองป่าพง ก็เป็นพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่ได้มีโอกาสติดสอยห้อยตามคุณย่าไปกราบและรับฟังเทศนาธรรมคำสั่งสอนจากท่านด้วยความเมตตา..


More...

ติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร.089-7808468, 081-8258695, 081-9889064, 087-0616300